iso menu
iconSelvit s.r.o. na Google Maps
SELVIT spol. s r.o.
Tichá 15A/8560
010 01 Žilina
icon+421/41 5689416, 5689484
iconselvit@selvit.sk
iconщаб
СЕЛВИТ БЪЛГАРИЯ ООД
Гр.Бяла 7100
ул.Шипка № 6 Русенска област
icon+359(0)898668908
iconbulgaria@selvitbg.eu

INFÚZNA PUMPA I7 plus

INFÚZNA PUMPA I7 plus

FUNKCIE  
3.5" TFT farebný a dotykový displej  
Funkcia online titrácie:  možná zmena prietoku počas infúzie s prírastkom 0.01ml/h
Dynamický Tlakový dohľad (DPS):  11 režimov s možnosťou nastavenia alarmov
Knižnica liekov:  možnosť uložiť viac ako 2000 liekov
Udalosť:  možnosť uložiť alebo načítať až 2000 záznamov
Infúzia v režime pauza / pohotovostný režim:  nastavené parametre zostanú uložené
Alarm:  zvukový , vizuálny, 9 nastaviteľných režimov alarmu
Automatický prepočet rýchlosti dodania roztoku na základe rôznych režimových nastavení
Funkcia anti-bolus pre zaistenie bezpečnosti pacientov

 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Rozmery: 240 x 175 x 80 mm (Šírka x Hĺbka x Dĺžka)
Hmotnosť: ≤1.8 kg
Klasifikácia: Typ CF, Defibrillation-proof, Trieda I
Materiál: Anti-korózny PBT materiál
   
DISPLEJ  3.5" TFT dotykový farebný LCD, 16: 9 formát
Jas:  1- 9 možností nastavení
Informácie:  Systémový čas, infúzny mód, značka IV setu, lieky, kapacita batérie, stav infúzie, zostávajúci čas,
 VTBI celkový objem, tlakové limity, alarmy
Režimy:  Denný režim a nočný režim automatický nastaviteľný
   
CPU TYPE Dual-CPU
 
INFÚZNE SETY
 Predkonfigurované 4 značky IV setu, možné užívateľom nastaviteľné konfigurácie
 Automatické rozoznanie typov-značiek infúznych setov
 Kalibrácia jednotlivých značiek IV setov užívateľom
   
ZÁKLADNÉ PARAMETRE
Režimy: 9 režimov: rýchlostný režim, objem – čas, rýchlosť- čas režim dávkovania, výmenný mód, prerušovaný   mód, Režim zaťaženia, sekvenčný režim, režim (základná verzia má 3 režimy: rýchlostný, V-T, R-T)
Prietok: 0.10 - 2000ml/h
Nárast: 0.01ml/h
Nastaviteľný objem  (VTBI): 0.10 - 9999.99ml (nárast 0.01ml)
Nastaviteľný čas: 00:01- 99:59 (hh:mm) nastaviteľné
Kumulovaný objem: 0.01- 9999.99ml (nárast 0.01ml)
KVO
(keep vein open):
0.1- 5.0ml/h nastaviteľný, krok 0.1ml/h ( vstúpi KVO režim automaticky)
Očista: 0.10 - 2000ml/h
   
PRESNOSŤ  
Mechanická presnosť: ±0.50%; objemová presnosť: ≤5%
 
BOLUS
Rýchlosť bolusu: Manuálny bolus: 0.10 - 2000ml/h
Automatický bolus:0.10 - 2000ml/h
Prednastaviteľná veľkosť bolusu: Automatický bolus: 0.10 - 9999.99ml
Automatický bolus: 0.1-5.0ml/h nastaviteľný, krok 0.1ml/h
   
JAZYK  Český jazyk
   
BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
Oklúzny tlak: Jednotka tlaku: mmHg / KPa voliteľné
11 režimov occlusneho tlaku, 75 ~ 1012mmHG voliteľné
Oklúzne reakcie: Úroveň occlusie 1 -25ml/h : reakčný čas ≈ 5s
occlusion level 11 -25ml/h : reakčný čas ≈ 7min
Detektor bublín: Air Bubble Class má 3 úrovne : 30ul, 100ul, 300ul
Air Bubble Class (15min) má 2 úrovne: 300ul, 500ul
Anti-bolus: Automatické zníženie objemu bolusu pri alarme tlaku
   
ALARM  

Alarm typy: 

 

Vizuálny a akustický
Vysoká: Dvere nie sú zatvorené, Vstupný tlak vysoký, nízka kapacita batérie, bublina v sete,
Výstupný-dodávaný tlak vysoký, Ukončenie-dodanie infúzie
Stredná: Ukončenie-dodanie infúzie, KVO aktívny, nízka kapacita batérie, Infúzia takmer ukončená
Nízka: Pripomenutie alarmu, Externé napájanie odpojené,
Alarm hlasitosť: 1-5 možností hlasitosti
   
BATÉRIE  
Nabíjací čas:  ≤4 hodiny 100% kapacita batérie
Pracovný čas:   ≥6 hodiny
   
PRIPOJENIA  
RS232, WIFI – možnosť objednania
Volacie tlačidlo pre personál
AC napájací kábel  
   
NAPÁJANIE AC 240V~, 50/60Hz; DC napájanie:10-15V, 2.5A
   
Envirom.  
Teplota: 5℃~40℃ - pracovná ; -30℃~70℃ - skladovacia
Vlhkosť: 10%~90% - pracovná; 10%~90% - skladovacia
Tlak: 70kPa~106kPa - pracovná; 22kPa~106kPa - skladovacia
Krytie vlhkosť: IPX3
   
KNIŽNICA LIEČIV  
Programovateľnosť: Možnosť naprogramovania knižnice liečiv podľa zákazníka pri väčšom množstve púmp